องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
  ได้แจกจ่ายหน้ากากผ้าพื่อให้นักเรียนใช้ในการป้องกัน...[วันที่ 2020-07-02][ผู้อ่าน 112]
 
  “หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต” [วันที่ 2020-06-26][ผู้อ่าน 112]
 
  โครงการชาวช่อระการ่วมใจทำความสะอาดสานต่อความดีของพ...[วันที่ 2020-06-25][ผู้อ่าน 124]
 
  โครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2020-05-18][ผู้อ่าน 116]
 
  โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19...[วันที่ 2020-04-03][ผู้อ่าน 249]
 
  โครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุก...[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 223]
 
  โครงการชาวช่อระการ่วมใจทำความสะอาดสานต่อความดีของพ...[วันที่ 2020-02-24][ผู้อ่าน 158]
 
  จัดประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ...[วันที่ 2020-02-18][ผู้อ่าน 144]
 
  โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน และโครงการจัดทำเวที...[วันที่ 2020-02-13][ผู้อ่าน 172]
 
  งานวันเด็กแห่งชาติ[วันที่ 2020-01-11][ผู้อ่าน 119]
 
  โรงเรียนผู้สูงอายุในตำบลช่อระกา [วันที่ 2020-01-09][ผู้อ่าน 176]
 
  โครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่...[วันที่ 2019-12-24][ผู้อ่าน 116]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12