องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 
 

 

 


  จัดเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้การช่วยเหล...
   

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา นำโดยคณะผู้บริหารและบุคลากรกองสวัสดิการสังคม ...

  โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้มีการจัดเก็บขยะอันตรายในทุกหมู่บ้านในเขตตำ...

  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
   

นายสิทธิธันต์ วิริยะเสียร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรียกประชุมสภาฯ  สมัยวิ...

  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ...
   

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือ...

 


 
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563
 
 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556