องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
[ ดูทั้งหมด ]


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 0 คน
อาทิตย์นี้ 4 คน
เดือนนี้ 67 คน
ปีนี้ 354 คน
ทั้งหมด 354 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (01 - 05 - 56)

  นายทองแดง ศรีธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ...
       นายทองแดง ศรีธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทีกิติคุณ เนื่องในโอกาสเป็นองค์ประธานถวายผ้าพร...
 
  นายทองแดง ศรีธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา รับลงทะเบียนผู้สูงอาย...
  นายทองแดง ศรีธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระ...
  นายทองแดง ศรีธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระ...
  นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายอำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วยหั...
  นายทองแดง ศรีธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระ...
  นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายอำเภอบ้านเหลื่อม เข้ากราบนมั...
  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องใน...
  โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข...
  โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.