องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
รายงานนการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานกิจการสภา
งานควบคุมภายใน 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๙
       ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่  ๑๙  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
 
  ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๙
  งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปร...
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร...
  โครงการให้ความรู้และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุข...
  โครงการปลูกดาวเรืองเพื่อสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธ...
  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พราราชทาน
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒...
  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีง...
  โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่ค่อยพอใจ
ปรับปรุง