องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
งานกิจการสภา
 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 4 คน
อาทิตย์นี้ 20 คน
เดือนนี้ 75 คน
ปีนี้ 344 คน
ทั้งหมด 716 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (01 - 05 - 56)

 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
     โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘...

 โครงการเพิ่่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
     โครงการเพิ่่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘...

ข่าวเด่น
ข่าวการเมือง
ข่าวบันเทิง
ข่าวเศรษฐกิจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30350 โทรศัพท์/ โทรสาร 044-756285-6
CopyRight © 2011 WWW.CHAORAKA.GO.TH . All Rights Reserved