องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


จัดทำหน้ากากผ้าสำหรับใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดอยู่ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา โดยคณะผู้บริหาร บุคลากร และจิตอาสา ได้ร่วมกันจัดทำหน้ากากผ้าสำหรับใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อแจกประชาชนในพื้นที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา จำนวนทั้งสิ้น 2,972 ชิ้น

2021-11-05
2021-10-28
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-11
2021-05-25
2021-05-20
2021-04-26