องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม


เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม ภายใต้แนวคิด

"Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" #ไม่ทำ #ไม่ทน #ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง 🇹🇭

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา โดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง จึงร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต

2022-04-05
2022-04-05
2022-04-05
2022-03-31
2022-03-31
2022-03-29
2022-03-25
2022-03-24
2022-03-24
2022-03-22