องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


กิจกรรมงดใช้โฟม ลดการใช้พลาสติก ห้ิวปิ่นโต โชว์ถุงผ้า


📣 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ขอเชิญชวนหิ้วปิ่นโต ถือถุงผ้าหรือตะกร้า เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน🌳🌲

2022-04-05
2022-04-05
2022-04-05
2022-03-31
2022-03-31
2022-03-29
2022-03-25
2022-03-24
2022-03-24
2022-03-22