องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


โครงการการชาวช่อระการ่วมใจทำความสะอาดสานต่อความดีของพ่อ (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 24 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ร่วมกับอำเภอบ้านเหลื่อม กำนันตำบลช่อระกา ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชน ทำกิจกรรมทำความสะอาดตามโครงการการชาวช่อระการ่วมใจทำความสะอาดสานต่อความดีของพ่อ (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) อำเภอบ้านเหลื่อม เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ที่ใช้ในการจัดพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปี พ.ศ. 2565

2022-06-09
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-04
2022-06-03
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-19
2022-05-12
2022-04-18