องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


รับรางวัลองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชน (GREEN and Healthy Communities) ประจำปี 2564 จังหวัดนครราชสีมา ระดับน่าอยู่


วันที่ 4 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาเข้ารับรางวัลองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชน (GREEN and Healthy Communities) ประจำปี 2564 จังหวัดนครราชสีมา ระดับน่าอยู่ โดยเข้ารับเกียรติบัตร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

2022-06-09
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-04
2022-06-03
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-19
2022-05-12
2022-04-18