องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่สัมผัสที่เสี่ยงสูงและผู้ป่วย Covid-19 กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว


วันที่ 31 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่สัมผัสที่เสี่ยงสูงและผู้ป่วย Covid-19 กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลช่อระกา จำนวน 10 ราย 5 ครัวเรือน

2022-06-09
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-04
2022-06-03
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-19
2022-05-12
2022-04-18