องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 4 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทำการฉีดพ่นหมอกควัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง และโรงเรียน 3 แห่ง

2022-07-22
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-12
2022-07-11
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-09