องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา


วันที่ 3 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เพื่อถวายพระราชกุศลและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ณ วัดบ้านเหลื่อม และหอประชุมอำเภอบ้านเหลื่อม

2022-07-22
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-12
2022-07-11
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-09