องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า กิจกรรม ปลูกไผ่ ฝากไว้ให้ลูกหลาน เพิ่มพื้นที่สีเขียว จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 อำเภอบ้านเหลื่อม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชน ร่วมกันปลูกไผ่ และต้นไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปล่อยปลา ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า กิจกรรม ปลูกไผ่ ฝากไว้ให้ลูกหลาน เพิ่มพื้นที่สีเขียว จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำทะเลเหียง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อระกา

2022-07-22
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-12
2022-07-11
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-09