องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาได้ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สามแยกบ้านช่อบูรพา หมู่ที่ 7 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การขับขี่อย่างปลอดภัยตามโครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2022-07-22
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-12
2022-07-11
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-09