องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 27 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด และประชาชนตำบลช่อระกา เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2022-07-22
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-12
2022-07-11
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-09