องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา นำโดยนายจรูญ ปานสันเทียะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา พร้อมด้วยบุคลากรกองสวัสดิการสังคม และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลช่อระกา ออกเยี่ยม และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลช่อระกา ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2022-07-22
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-12
2022-07-11
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-09