องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการBig Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ร่วมกับกำนันตำบลช่อระกา ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชน ทำกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการBig Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณถนนสายบ้านม่วง-บ้านช่อบูรพา

2023-08-23
2023-08-23
2023-07-21
2023-07-07
2023-06-06
2023-05-27
2023-05-26
2023-05-24
2023-05-19
2023-05-03