องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง และโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง

2023-08-23
2023-08-23
2023-07-21
2023-07-07
2023-06-06
2023-05-27
2023-05-26
2023-05-24
2023-05-19
2023-05-03