องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


แผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"


องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เป็นการลดขยะต้นทาง ณ หน้าลานย่าโม อำเภอบ้านเหลื่อม

2022-01-13
2021-12-17
2021-12-09
2021-11-05
2021-10-28
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-11