องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา พร้อมด้วยจิตอาสา อถล. ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมกันจัดทำโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในกิจกรรมบำรุงรักษาคลองสาธารณะ ณ ลำห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 3 บ้านขามเวียน ตำบลช่อระกา โดยนางสาวอรวรรณ มีใหม่ นายอำเภอบ้านเหลื่อมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2022-01-13
2021-12-17
2021-12-09
2021-11-05
2021-10-28
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-11