องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา นำโดยท่านรองนายกสมบัติ เขตจัตุรัส ได้นำคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเดินทางไปดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

2022-01-13
2021-12-17
2021-12-09
2021-11-05
2021-10-28
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-11