องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับ อปท.ให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


วันที่ 27 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับ อปท.ให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา โดยวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

2022-01-13
2021-12-17
2021-12-09
2021-11-05
2021-10-28
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-11