องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562


18 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ช่อระกา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย และมีการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ บริเวณถนนสายช่อบูรพา -โนนเพ็ด

2022-01-13
2021-12-17
2021-12-09
2021-11-05
2021-10-28
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-11