องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

ที่ทำการ อบต.

 

 

 

 
คลิกที่นี่เพื่อแสดงเส้นทางไปยัง อบต.ช่อระกา
 เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30350
 
 
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-756285-6
 
 
E- mail: admin@chaoraka.go.th