องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

คณะผู้บริหาร


นายทองแดง ศรีธรรมมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกิตติ บำรุงนา

 นายศุภชัย ศรีธรรมมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายปาพจน์ หาญนอก

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล