องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 123 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ [ 1 มี.ค. 2560 ]112
102 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง [ 4 พ.ย. 2559 ]148
103 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ [ 1 พ.ย. 2559 ]109
104 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๙ [ 3 ต.ค. 2559 ]105
105 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ [ 5 ส.ค. 2559 ]113
106 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ [ 4 ก.ค. 2559 ]106
107 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๙ [ 4 พ.ค. 2559 ]113
108 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ [ 1 มี.ค. 2559 ]115
109 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ [ 4 ม.ค. 2559 ]109
110 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ [ 4 ธ.ค. 2558 ]114
111 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ [ 2 พ.ย. 2558 ]117
112 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ [ 31 ส.ค. 2558 ]110
113 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ [ 3 ส.ค. 2558 ]131
114 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ [ 3 มิ.ย. 2558 ]150
115 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๘ [ 1 พ.ค. 2558 ]118
116 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ [ 1 เม.ย. 2558 ]112
117 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทิ [ 6 ก.ย. 2557 ]114
118 ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางก [ 6 ก.ย. 2557 ]150
119 ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงหนอง [ 6 ก.ย. 2557 ]115
120 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกขยายบึงบ้านม่วง [ 6 ก.ย. 2557 ]150
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7