องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
งานควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]44
2 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 23 ส.ค. 2565 ]41
3 แบบ ปค.1 [ 27 ต.ค. 2564 ]162
4 แบบ ปค.4 [ 26 ต.ค. 2564 ]126
5 แบบ ปค 4 [ 26 ต.ค. 2564 ]114
6 แบบ ปค.5 [ 26 ต.ค. 2564 ]122
7 คำสั่่งควบคุมภายใน [ 1 ต.ค. 2564 ]120
8 ประกาศรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 21 ต.ค. 2562 ]128
9 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ธ.ค. 2561 ]124
10 รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน [ 29 ต.ค. 2561 ]155
11 ประกาศรายงานควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 24 พ.ย. 2560 ]165
12 หนังสือส่ง [ 23 พ.ย. 2560 ]128
13 แบบ ปอ.1 [ 22 พ.ย. 2560 ]121
14 แบบ ปอ.2 [ 22 พ.ย. 2560 ]122
15 แบบ ปอ.3 [ 22 พ.ย. 2560 ]116
16 คำสั่ง [ 7 ส.ค. 2560 ]118
17 ประกาศรายงานการควบคุมภายใน [ 22 ธ.ค. 2557 ]154