องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
งานควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบ ปค.1 [ 27 ต.ค. 2564 ]26
2 แบบ ปค.4 [ 26 ต.ค. 2564 ]26
3 แบบ ปค 4 [ 26 ต.ค. 2564 ]27
4 แบบ ปค.5 [ 26 ต.ค. 2564 ]30
5 คำสั่่งควบคุมภายใน [ 1 ต.ค. 2564 ]26
6 ประกาศรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 21 ต.ค. 2562 ]68
7 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ธ.ค. 2561 ]55
8 รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน [ 29 ต.ค. 2561 ]55
9 ประกาศรายงานควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 24 พ.ย. 2560 ]53
10 หนังสือส่ง [ 23 พ.ย. 2560 ]53
11 แบบ ปอ.1 [ 22 พ.ย. 2560 ]60
12 แบบ ปอ.2 [ 22 พ.ย. 2560 ]49
13 แบบ ปอ.3 [ 22 พ.ย. 2560 ]54
14 คำสั่ง [ 7 ส.ค. 2560 ]49
15 ประกาศรายงานการควบคุมภายใน [ 22 ธ.ค. 2557 ]50