องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
งานกิจการสภา


ประกาศ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :