องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
งานกิจการสภา


ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :