องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
งานกิจการสภา


ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว :