องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
งานกิจการสภา


ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :