องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
งานกิจการสภา


ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว :