องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ. ๑๓๑-๑๘ สายบ้านช่อพัฒนา-ทิศตะวันตกบ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ ๘

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ. ๑๓๑-๑๘ สายบ้านช่อพัฒนา-ทิศตะวันตกบ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ ๘
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :