องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายฉลองถึงถนนลาดยาง บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายฉลองถึงถนนลาดยาง บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :