องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


แผนการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :