องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
งานกิจการสภา


การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2557
    ผู้ลงข่าว :