องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
งานกิจการสภา


การเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว :