องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
งานกิจการสภา


การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว :