องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
งานกิจการสภา


การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำ พ.ศ.๒๕๖๐

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำ พ.ศ.๒๕๖๐
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2559
    ผู้ลงข่าว :