องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น


การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว :