องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
งานกิจการสภา


การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจปี พ.ศ.2559

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจปี พ.ศ.2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว :