องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
งานกิจการสภา


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว :