องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลช่อระกา ลงพื้นที่เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวและออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลช่อระกา ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2024-04-04
2024-02-28
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06
2024-01-24
2024-01-13