องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 508 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 2 ม.ค. 2567 ]3
2 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ฉบับภาษาอังกฤษ [ 28 ธ.ค. 2566 ]15
3 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ฉบับภาษาไทย [ 28 ธ.ค. 2566 ]18
4 รายงานผลโครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 29 พ.ย. 2566 ]12
5 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]25
6 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา พ.ศ. 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]86
7 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธิการอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 ต.ค. 2566 ]42
8 สถิติการให้บริการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]14
9 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 3 ต.ค. 2566 ]40
10 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 3 ต.ค. 2566 ]36
11 ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด [ 3 ต.ค. 2566 ]49
12 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 3 ต.ค. 2566 ]38
13 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต [ 3 ต.ค. 2566 ]41
14 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) [ 3 ต.ค. 2566 ]41
15 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2566 ]32
16 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 3 ต.ค. 2566 ]33
17 ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ [ 3 ต.ค. 2566 ]26
18 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 ต.ค. 2566 ]24
19 ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งหาผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน [ 3 ต.ค. 2566 ]25
20 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ต.ค. 2566 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26