องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาบุคลากร อบต.ช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ตามโครงการพัฒนาบุคลากร อบต.ช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

2024-04-04
2024-02-28
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06
2024-01-24
2024-01-13