องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 123 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]4
3 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]23
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]4
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]14
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]30
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]27
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]13
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]14
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]31
11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]19
12 สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]32
13 สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]32
14 สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]35
15 สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]34
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๖ [ 3 พ.ค. 2566 ]35
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ [ 3 เม.ย. 2566 ]42
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 1 มี.ค. 2566 ]41
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๖ [ 1 ก.พ. 2566 ]44
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2566 ]43
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7