องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น


รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ส.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว :