องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :