องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :