องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 7 ธ.ค. 2563 ]3
2 ประกาศรับรองการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 7 ธ.ค. 2563 ]3
3 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 23 พ.ย. 2563 ]3
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 7 ก.ย. 2563 ]3
5 ประกาศรับรองการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 7 ก.ย. 2563 ]3
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 17 ส.ค. 2563 ]15
7 รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ [ 14 ส.ค. 2563 ]17
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. [ 4 ส.ค. 2563 ]14
9 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ [ 3 ส.ค. 2563 ]16
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ [ 9 มี.ค. 2563 ]56
11 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ [ 9 มี.ค. 2563 ]49
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 มี.ค. 2563 ]51
13 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 2 มี.ค. 2563 ]48
14 ประกาศ การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 21 ก.พ. 2563 ]48
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 12 ก.พ. 2563 ]50
16 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ [ 12 ก.พ. 2563 ]45
17 ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 12 ก.พ. 2563 ]48
18 ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 12 ก.พ. 2563 ]193
19 ประกาศ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ [ 27 ม.ค. 2563 ]48
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 ธ.ค. 2562 ]53
 
หน้า 1|2|3|4|5