องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 24 เม.ย. 2562 ]3
42 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 15 ก.พ. 2562 ]5
43 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ [ 15 ก.พ. 2562 ]5
44 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 8 ก.พ. 2562 ]3
45 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 8 ก.พ. 2562 ]5
46 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 8 ก.พ. 2562 ]4
47 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ [ 23 ม.ค. 2562 ]5
48 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ 26 ต.ค. 2561 ]3
49 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 26 ต.ค. 2561 ]3
50 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 9 ต.ค. 2561 ]4
51 รายงานการประชุมสภา อบต.ช่อระกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 25 ก.ย. 2561 ]3
52 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 14 ส.ค. 2561 ]5
53 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 3 ส.ค. 2561 ]4
54 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ [ 3 ส.ค. 2561 ]5
55 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ 23 ก.ค. 2561 ]4
56 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 27 เม.ย. 2561 ]4
57 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 27 เม.ย. 2561 ]4
58 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 9 เม.ย. 2561 ]4
59 รายงานการประชุมสภา อบต.ช่อระกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ [ 15 ก.พ. 2561 ]3
60 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 15 ก.พ. 2561 ]3
 
|1|2หน้า 3|4|5|6