องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 3 ส.ค. 2561 ]152
42 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ [ 3 ส.ค. 2561 ]103
43 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ 23 ก.ค. 2561 ]96
44 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 27 เม.ย. 2561 ]180
45 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 27 เม.ย. 2561 ]91
46 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 9 เม.ย. 2561 ]171
47 รายงานการประชุมสภา อบต.ช่อระกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ [ 15 ก.พ. 2561 ]133
48 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 15 ก.พ. 2561 ]82
49 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 6 ก.พ. 2561 ]163
50 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 5 ก.พ. 2561 ]166
51 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 5 ก.พ. 2561 ]172
52 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 5 ก.พ. 2561 ]161
53 รายงานการประชุมสภา อบต.ช่อระกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 5 ก.พ. 2561 ]139
54 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 5 ก.พ. 2561 ]85
55 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ [ 23 ม.ค. 2561 ]158
56 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 14 ธ.ค. 2560 ]166
57 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 14 ธ.ค. 2560 ]160
58 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 21 พ.ย. 2560 ]162
59 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 10 ต.ค. 2560 ]155
60 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 10 ต.ค. 2560 ]154
 
|1|2หน้า 3|4|5