องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 6 ก.พ. 2561 ]4
62 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 5 ก.พ. 2561 ]4
63 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 5 ก.พ. 2561 ]3
64 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 5 ก.พ. 2561 ]3
65 รายงานการประชุมสภา อบต.ช่อระกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 5 ก.พ. 2561 ]4
66 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 5 ก.พ. 2561 ]4
67 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ [ 23 ม.ค. 2561 ]4
68 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 14 ธ.ค. 2560 ]4
69 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 14 ธ.ค. 2560 ]4
70 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 21 พ.ย. 2560 ]3
71 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 10 ต.ค. 2560 ]5
72 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 10 ต.ค. 2560 ]4
73 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 10 ต.ค. 2560 ]4
74 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 19 ก.ย. 2560 ]4
75 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ [ 15 ส.ค. 2560 ]3
76 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ [ 15 ส.ค. 2560 ]4
77 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ [ 8 ส.ค. 2560 ]3
78 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 8 ส.ค. 2560 ]3
79 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 3 ส.ค. 2560 ]4
80 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 28 เม.ย. 2560 ]3
 
|1|2|3หน้า 4|5|6